【2D睇】特首戰開鑼 1,200名選委你有冇份?

法已釋,立法會隨時要舉行補選,但大家別忘記,負責選出特首的1200人選舉委員會,將於本月接受提名,下月進行投票。到底,這小圈子中的小圈子選舉如何「玩」呢?《蘋果》以2D手法為讀者深入淺出講解。政綱睇真啲候選人冷知識小測點解佢有票