【2D睇】特首跑馬仔開鑼 話你知小圈子選舉制度

今屆選委會選舉出爐,雖然選委成員大執位,多名梁粉墮馬,不過仍走不出一個小圈子選舉制度。究竟小圈子是如何選出特首?葉劉有冇份入閘?如果唔止薯片叔叔、林鄭,有超過三個人入閘,到時選舉又會如何進行?睇完這條「2D睇」就自然明晒。政綱睇真啲候選人冷知識小測點解佢有票